Invalidski sportski klubovi

1. Udruženje Savez za sport i rekreaciju invalida ZDK-a
Adresa: Goraždanska 103 A    
Telefon: 032/245 190, 061/781 811
Fax:  032/245 190
E-mail:
Web:
Id br: 4218149460004

2. Asocijacija košarke u kolicima BiH
Adresa: Bulevar Kralja Tvrtka 30 A     
Telefon: 032/242 895, 061/182 523
Fax:
E-mail:
Web:
Id br: 4218235200007

3. Invalidski odbojkaški klub „Bosna“ Zenica
Adresa: Bulevar Kulina bana 3
Telefon:  032/240 230, 061/176 188
Fax: 032/240 230
E-mail:
Web:
Id br:  4218147090005

4. U.G. za pomoć osobama sa poteškočama u razvoju „Svjetlost“ Zenica
Adresa: Crkvice 20     
Telefon: 061/783 283
Fax: 032/200 670
E-mail: ug.svjetlost@hotmail.com
Web:
Id br:

5. Atletska asocijacija invalida u F BiH
Adresa: Miss Ibrina 10
Telefon: 032/245 190
Fax:  032/245 190
E-mail:
Web:
Id br: 4200206870005

6. Košarkaški invalidski klub „Bosna“ Zenica
Adresa: Fra Ivana Jukića 2      
Telefon: 032/241 296, 061/261 889
Fax:
E-mail:
Web:
Id br: 4218186660005

7. Sportsko društvo slijepih i slabovidnih građana ZDK
Adresa: Stjepana Radića 8       
Telefon: 032/242 860
Fax:  032/242 860
E-mail: susgzdk@bih.net.ba
Web:
Id br: 4218564020006

8. Sportsko udruženje gluhih i nagluhih ZDK
Adresa: Sarajevska 83 
Telefon: 032/405 402, 062/188 011
Fax: 032/423 765
E-mail:
Web:
Id br: 4218327230000

9. Savez Sjedeće odbojke ZDK
Adresa: Bulevar Kulina bana 3 
Telefon: 032/246 467, 061/754 594
Fax: 032/240 230
E-mail:
Web:
Id br: 4218175970002

10. Klub sjedeće odbojke „Zenica 92“ Zenica
Adresa: Fra Ivana Jukića 1                  
Telefon: 032/408 787, 062/337 440
Fax: 032/240 230
E-mail:
Web:
Id br: 4218307980002

11. Invalidski odbojkaški klub „Maglaj-Index“ Maglaj
Adresa: Aleja ljiljana bb           
Telefon: 032/603 362, 062/409 697
Fax: 032/603 362
E-mail: elvir970@bih.net.ba
Web: www.maglajindex.net78.net
Id br: 4218261540002

12. Invalidski odbojkaški klub „Zavidovići“ Zavidovići
Adresa: Pinkasa Bandta bb
Telefon:  032/854 700, 061/992 511
Fax: 032/854 700
E-mail: iok.zavidovici@gmail.com
Web:
Id br: 4218191740009

13.  Odbojkaški klub invalida „Breza“ Breza
Adresa: ZAVNOBIH-a 1        
Telefon: 032/786 041, 061/384 544
Fax:  032/786 041
E-mail: oki.breza@hotmail.com
Web: www.okibreza.blogger.ba
Id br:  4218500040009

14. Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica
Adresa: Prve zeničke brigade 13C
Telefon: 032/406 883, 032/244 417
Fax:  032/406 883
E-mail: mirsaddjulbic@gmail.com
Web:
Id br: 4218307630001

15. Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Doboj Jug
Adresa: Trg „21 Mart“ Doboj Jug        
Telefon: 032/691 335 lok.22, 032/691 709
Fax:
E-mail: upodp.dobojjug@gmail.com
Web:
Id br: 4218430240005

16. Savez za sport i rekreaciju invalida Tešanj
Adresa: Alipaše Hećimovića bb           
Telefon: 032/651 574, 061/877 259
Fax:
E-mail:
Web:
Id br: 4218253100001

17. Sportsko udruženje gluhih i nagluhih ZDK
Adresa: Sarajevska 83 
Telefon: 032/423 765, 062/188 011
Fax:
E-mail:
Web:
Id br: 4218327230000

18.  Udruženje biciklistički invalidski klub „Baton“ Zenica
Adresa: Prve zeničke brigade 21
Telefon: 032/423 052, 061/854 045
Fax:
E-mail:
Web:
Id br:  4218624440005

19. Sportsko društvo RVI „Kakanj 92“ Kakanj
Adresa: Alije Izetbegovića S-2 
Telefon:  032/553 987, 061/754 594
Fax:  032/553 987
E-mail:
Web:
Id br:  4218287340001

20. Klub sjedeće odbojke „Čelik 07“ Zenica
Adresa: Fra Ivana Jukića 1      
Telefon: 032/246 467, 061/265 736
Fax:  032/246 467
E-mail:
Web:
Id br:  4218600180002

 

Webmaster | Kontakt | ©2007Sportski savez ZDK Sva prava zadrzana.